BUMP'12 Wydawnictwo Muzyczne | Barto Katt | Peepz | Nawaj | Kobyła | Dawid Borysiewicz | Sydoz | Tommy Wersety | Marko Tadeusz | Teo

BUMP'12™ Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawnictwo Muzyczne BUMP'12

Nr. Konta: 02 1050 1605 1000 0097 2534 6374

Kontakt: www.kolektyw@bump12.pl